Изберете страница

Уплътнител Millennium LPS

22.90 лв. (с включен ДДС)

Millennium LPS е еднокомпонентен еластомерен полиуретанов уплътнител, който не съдържа изоцианати.

Той е универсален уплътнител, който може да се използва за:

 • Монтаж на гръмоотводни инсталации
 • Поправка на покривни керемиди
 • Лепило и уплътнител от среден клас за употреба в строителство
 • Поправка на пукнатини, нацепвания, дупки и други дефекти по мембраната
 • Лепене на системата Millennium Lockin’ Pocket към подходящи основи
 • Уплътняване и запечатване около преминавания през покривни хидроизолации преди монтаж на Lockin’ Pocket

 

ВАЖНО: Изисква нормална температура и относителна влажност на въздуха за добро изсъхване.

Код: LP-S10.1-12 Категории: ,

Пълна ТЕХНИЧЕСКА КАРТА може да разгледате ТУК.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Millennium LPS се характеризира с кратко време на естествено съхнене. Образува гъвкаво и устойчиво уплътнение с много добро залепване при работа с повечето видове материали.

Мултифункционалният уплътнител е съвместим със следните основи:

 • Хидроизолационни мембрани от модифициран битум с гранулирана посипка
 • Плоски покриви покрити с чакъл
 • Асфалтови плоски покривки
 • Асфалт и смола от каменовъглен катран (плосък покрив)
 • Алуминий
 • Бетон
 • Дърво
 • Камък
 • Метал
 • EPDM
 • TPO

 

МОНТАЖ:

Нанасянето на Millennium LPS става много бързо и лесно с помощта на професионален пистолет за монтаж на лепила 10 oz – ръчен, пневматичен или с акумулаторно захранване.

Преди да започнете работа с Мултифункционалният уплътнител Millennium LPS, обработваните основи трябва да бъдат почистени, заравнени, сухи, обезпрашени, обезмаслени и почистени от всякакви замърсявания, които биха могли да попречат на доброто залепване. Всякакви остатъци от нездрави стари бои и покрития следва да се отстранят при нанасяне на LPS.

При употреба върху хидроизолационни мембрани от модифициран битум с гранулирана посипка, отстранете всякакви ронливи частици от мембраната преди нанасяне на Millennium LPS.

При необходимост от почистване на основата, може да се използват разтворители, като метилетилкетон (МЕК) или ацетон. Проверете дали съответният разредител е съвместим с основата. Оставете да изсъхне след почистване.

При нанасяне върху стар ерозирал асфалт или плосък покрив с покритие от смола от каменовъглен катран и асфалтови продукти, преди да нанесете Millennium LPS грундирайте с Универсален грунд Millennium.

При нанасяне върху нов асфалт или незасегнат от оксидиране асфалт, каменовъглен катран или полимерни мембрани, преди да нанесете Millennium LPS третирайте с Millennium Surface Treatment.

 

ВАЖНО: При използване на разтворители, отстранете всички източници на възпламеняване и внимателно следвайте инструкциите за безопасност при работа с продукта, представени от производителя или доставчика.

 

ПРЕДИМСТВА:

Мултифункционалният уплътнител Millennium LPS притежава следните предимства:

 • Без смесване, неизменно качество
 • По-висока безопасност
 • Трайна еластичност, абсорбира напреженията
 • Няма риск от запалване